Lapas karte EnglishLatvianRussian

Контакты

Kontakti

Jūsu vārds (obligāts)
Jūsu e-pasts (obligāts)
Tālrunis

Jūsu ziņa

REKVIZĪTI

SIA „ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS”
Kronvalda 24, Jelgava, LV-3004
Reģ. Nr. 43603019077
Swedbank A/S, kods HABALV22
Konts LV82 HABA 0551 0045 6132 4
Tālrunis: 63020792 Fakss: 63024225
E-pasts: info@zoc.lv
Iekšējās kārtības noteikumi>>
Darba laiks – katru dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00
Tālrunis uzziņām +371 27050045

Armands Ozollapa
Gita Ūtēna
Rauls Kreicbergs
Andris Sīlis
Vita Kalviņa
Ludmila Neimane
Evita Paegle
Toms Zvirbulis

Valdes loceklis
Sekretāre-lietvede
Izpilddirektors
Tehniskais direktors
Galvenā grāmatvede
Sporta organizators
Projektu vadītāja menedžmenta jautājumos
Sabiedrisko attiecību vadītāja vietas izpildītājs

E-pasts: Armands.Ozollapa@zoc.lv
Tālr.: +371 63020792, E-pasts: Gita.Utena@zoc.lv
Tālr.: +371 63021455, E-pasts: Rauls.Kreicbergs@zoc.lv
Tālr.: +371 63021455, E-pasts: Andris.Silis@zoc.lv
Tālr.: +371 63020792, E-pasts: Vita.Kalvina@zoc.lv
Tālr.: +371 63020793, Mob. tel. +371 20365713, E-pasts: Ludmila.Neimane@zoc.lv
Mob. tel.: +371 26356449, E-pasts: Evita.Paegle@zoc.lv
Mob. tel.: +371 27887204, E-pasts: Toms.Zvirbulis@zoc.lv

Sporta ārsta kabinets (VI ārstniecības iestāžu reģistrs 0900-00099)
Fitnesa treneris (ZOC trenažieru zāle)

Anda Zvīgule
Māris Markevics

E-pasts: zocmed@inbox.lv Ir nodrošināta vides pieejamība.
Mob. tel.: 26066783