LV / RU

No 12.maija var notikt organizēti sporta treniņi, nodarbības >>

No 12.maija var notikt organizēti sporta treniņi, nodarbības >>

Lai gan Ministru kabinets 7.maijā lēma pagarināt ārkārtējo situāciju Latvijā līdz 2020. gada 9.jūnijam, vienlaikus tika atbalstīta vairāku ierobežojošu pasākumu atvieglošana.

Klātienē no 12. maija var notikt organizēti sporta treniņi (nodarbības), ievērojot šādus nosacījumus:

• vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas;
• treniņa laiks – trīs stundas iekštelpās, ārpus telpām – neierobežoti;
• nodarbību vada sertificēts treneris;
• savstarpēja divu metru distance;
• fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
• treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par 7 gadiem;
• jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un trenera norādījumi,
• jāievēro citi sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (tiks izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju).

Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi rīkojumā „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē: http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/…

Vizuālais attēls: Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa